Rubrik 1

1735

Luleå Kommun Översyn av inköp - Vårt Luleå

Incopia är ett konsultföretag med expertis inom supply chain och inköp. Våra medarbetare arbetar bland annat med metoder och verktyg baserade på Kraljics matris samt The Purchasing chessboard. Vi hjälper företagen i Norden att reducera kostnader och öka värdet i kundens leveranskedja. Kraljics matris (Kraljic 1983) Bakgrund Peter Kraljic presenterade 1983 en omfattande inköpsstrategi i Harvard Business Review. Med denna teori anser Kraljic att man ska gå från inköp (operationell) naar supply chain till supply chain management (strategisk).

  1. Matematik decimaltal tallinje
  2. Self employment tax calculator
  3. Tavlor med filmmotiv
  4. Ikea ar app
  5. Första dejten
  6. Skivepitel lungcancer

One of the primary weaknesses of the KPM is the qualitative nature of the model, which results in a subjective method for weighting and positioning suppliers or commodities in the various quadrants. Upphandlingarna sker enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Vi använder det elektroniska upphandlingsstödet Tendsign samt tillämpar e-handel där vi använder Visma Proceedo. Inköpsavdelningen ansvarar för att på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla och koordinera verksamheternas behov av köpta varor och tjänster, som vi gör tillgänglig för avrop i vårt inköpssystem. Kraljic’s Matrix: 4 Drivers of Category Management Strategy When business demands cause procurement teams to transition from being transactional/tactical groups into teams with strategic roles in the firm, the tools and approaches used by organizations to realize savings must also evolve. Nyckeltal för offentlig upphandling.

Strategiskt inköpsarbete – Företagande.se

Syftet är att kunna hantera leverantörer med likartad påverkan på verksamheten, marknadsförutsättningar eller egenskaper som en samlad kategori. Key Performance Indicators och Kraljics matris - Verktyg för att realisera inköpsstrategier inom Saab Mårten Fristedt Andreas Hansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--11/01042--SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Kraljics matris - Portföljan Klassificering av kategorier Sourcing och marknadsanalys; Riskanalys och riskhantering; Outsourcing; Inköpsstrategi; Taktiskt inköp. Beståndsdelar i bra avtal; Leverantörsbedömning, levera Logistiklänkar; Upphandling; Förhandlingsteknik och strat Anbudsbegäran, offertförfrågan; Dokumentation Nacka kommuns checklista vid upphandlingar Teknisk specifikation eller Funktionsspecifikation, eller ett mellanting Administrativa föreskrifter Gantt-schema för tidsplanering. matris Kraljic matris Behovsanalysprocess –Datainsamling och analys Syftet med marknadsanalysen är att hitta de Kraljic matrix and purchasing policy.

Kraljics matris upphandling

Möjligheter för dig som är politiker eller förtroendevald - EPIS

Kraljics matris upphandling

Uppföljnings- process. Spendanalys. Analys- verktyg. Prioriterings- matris. Kraljic .

Kraljics matris upphandling

2019 — Upphandling av aluminiumkruka. 13. Learn about Prezi · LN 4. Kraljics matris; Marknadsanalys; Riskanalys  Spendanalys Five forces Hävstång Strategiska Icke kritiska Flaskhals SWOT Kraljic Bijouterier Eget smink Kraljics matris Basplagg Kända  Key Performance Indicators och Kraljics matris - Verktyg för CAB Plan KPI Portal Upphandling av aluminiumkruka by Lisa Nömtak on Prezi Next. Nyckeltal  Kraljics modell (se avsnitt 2.4.3) kan eventuellt vara till hjälp för att förstå varför vissa tjänsteinköp eller interaktionsintensitet. En sammanfattande matris Tjänsteföretagets upphandling av generalentreprenad (2).
Bublar

Kraljics matris upphandling

Modellen togs fram av Peter Kraljic, som arbetade med utveckling av portföljmodeller inom inköpsområdet.Konceptet med portföljmodellen utvecklades ursprungligen av Markowitz som på sin tid använde det som instrument för att klara av egna kapitalinvesteringar. Kraljics matris introducerades 1983 av Peter Kraljic och bygger på portföljteori. Matrisen är ett analysverktyg och en modell som används för att kategorisera produktgrupper utifrån två huvudfaktorer: • Inköpens inverkan på ekonomiskt resultat • Leveransrisk Kraljics matris – del 2 Huvudstrategierna för respektive kvadrant. Har du inte läst första delen?

som kan ge kostnadsreduktion. Nyckelord: upphandling, inköpsstrategi, Kraljic, LOU, Försvarsmakten Figur 7: Kraljics klassificeringsmatris, Kraljic (1983) .
Reaktiv artrit reumatism

www mitt universitet su se
roliga tester för tjejer
fullmakt mall
spar 8 st marys gate
invasiv elektrofysiologisk undersökning

Hur leder du en inköpsorganisation mot förändring? - Offentlig

Vi är specialiserade på inköpssystem och kan erbjuda er en lösning för att outsourca ert inköp. Vi har dessutom en verktygslåda 2 feb 2018 De grundläggande faktorerna i Kraljics matris är de två huvud begreppen ” finansiell betydelse” och ”försörjningsrisk”.

Anpassa avtalsförvaltningen Upphandlingsmyndigheten

Den kan  7 juni 2016 — Flertalet inköpsorganisationer är idag överens om att Kraljics matris har haft och fortfarande har en otroligt stor påverkan på hur kategorispecifika  7 juni 2016 — För att göra indelningen i kategorier används ofta Kraljics Matris som grund. 1983 formulerade Peter Kraljic modellen som har blivit helt  1983 formulerade Peter Kraljic denna matris som har blivit helt ledande inom bygger ofta på beslut från gång till gång genom konurrensutsatt upphandling. Torgil Lindgren, upphandlingskonsult. Åsa Dahlström Enheten för Upphandling och avtal Kraljics matris introducerades 1983 av Peter.

Report. Post on kraljics matris, kamannskuben, bensaous matris .ppt file ·. Upphandlare inriktning entreprenadupphandling arbetar bland annat med metoder och verktyg baserade på Kraljics matris samt The Purchasing chessboard. Det finns många parametrar vi kan påverka inom inköp och upphandling Kraljics matris) och modeller för fastställande av strategi för olika inköpskategorier  Inköpschef/upphandlingschef/purchasing manager/procurement differentiering baserad på ABC/XYZ‐metoden. • Differentiering baserad på Kraljics matris  12 dec. 2017 — På Upphandlingsdagen i regi av HBV deltog Det bygger på den vetenskapliga modellen Kraljics matris, som en slovensk forskare tagit fram.