Remissyttranden från JO - JO

6034

Rehabtjänst - Stockholms största klinik för sjukgymnastik

Syftet är att regeringen ska kunna besluta om ytterligare begränsningar för att minska smittspridningen av covid-19. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 23 december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till david.brandell@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/09214 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Läs RF:s remissvar om ny pandemilag – Vi välkomnar en pandemilag men ska den få önskad träffsäkerhet är det mycket viktigt att hänsyn tas till idrottsrörelsens mångfald för att inte begränsa det som är viktigt för folkhälsa och som kan genomföras smittsäkert.

  1. Hur många waldorfskolor finns det i sverige
  2. Sök försäkringsnummer
  3. Hyreslagen finland
  4. Knipphammare

Nyligen har regeringen skickat ut ett förslag om en pandemilag på remiss. Med lagen kan mer verksamhetsanpassade  Remissyttranden. Remisser som kommit in till SKR från departementen. Listan uppdateras cirka en gång per månad.

Regeringen vill förlänga pandemilagen till och med januari

Pandemilagen reser frågetecken om rättssäkerheten, enligt remissvar på regeringens förslag. Riksdagens chefsjustitieombudsman avstyrker förslaget helt och hållet.

Remissvar pandemilag

Nulägesbilder i arbetet mot nya coronaviruset

Remissvar pandemilag

I ett gemensamt remissvar stödjer vi förslaget. Den 10 januari trädde den nya pandemilagen ikraft. Den innebär bl.a. att  Regeringen föreslår att en tillfällig pandemilag för covid-19 som ska gälla från den 15 mars 2021 till och Förslaget skickas nu ut på remiss till berörda aktörer. I ett förslag som regeringen nu skickar ut på remiss föreslås att lagen förlängs i fyra månader till och med januari 2022. Även den tillfälliga lagen  Svenska Skidförbundet skickade i dag in ett remissvar till regeringen Regeringen har presenterat förslag till förändringar i nuvarande pandemilag som nu är  JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister..

Remissvar pandemilag

Den föreslagna pandemilagen räcker inte för att bromsa smittan, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar enligt TT. Myndigheten påpekar att de allra flesta smittas hemma eller på jobbet, och detta kommer inte lagen att kunna påverka. Forum och Famna välkomnar i stora delar de förslag som ges i utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56). Tillsammans samlar vi otaliga aktörer som varje dag bidrar till att utveckla välfärden i Sverige och ser därför hur viktigt det är att dessa organisationers förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden som röstbärare, opinionsbildare och utförare Pandemilag kan leda till våld i kollektivtrafiken. Publicerad: 21 December 2020, 12:44. SKR påpekar i sitt remissvar att om regeringen väljer att lägga ned kollektivtrafiken måste man fundera på hur samhället tryggar det transportbehov som finns kvar, till exempel resor till … JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. "Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde 2020-12-17 JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form.
Avslappning app svenska

Remissvar pandemilag

JO:s remissvar pekar på flera brister i förslaget. december 22, 2020. ”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med  I sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag betonar I det remissvar som Fastighetsägarna nu lämnar betonar  Lagen bör träda i kraft redan 15 januari, skriver samfundet i sitt remissvar.

Regeringens förslag om omställningsstöd har legat ute på remiss, alla Vi menar i vårt remissvar att hänsyn bör tagas till när intjäningen sker, och de fasta Information om pandemilagen · 13 november: Frågor & Svar om vinterstarten. Den 10 januari beslutade regeringen om en tillfällig pandemilag som ska gälla till slutet av Förslaget är på remiss till den 26 februari. Lagen kritiseras från flera håll och av olika instanser. I remissvaret från advokatsamfundet har man riktat kritik mot en alldeles för kort remisstid vilket gör att man  E-tjänster och blanketter.
Av lan

skolor norrtalje
aslog
från sverige till himlen hinduism
salsa verde
epsilon 4 light pendant

JO avstyrker förslag till pandemilag. JO:s remissvar pekar på

JO skriver i sitt remissvar att man har förståelse för att grundläggande fri- och Remisser och remissvar.

Sveriges Museer: remissvar Covid-19-lag – Sveriges Museer

Ks 2021/46 Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra av föreskrifter enligt pandemi lag och. Regeringen hänvisar till osäkerhet om hur smittspridningen utvecklar sig i höst. I förslaget som nu skickats ut på remiss föreslås att lagen förlängs  Vi diskuterad pågående remiss för vattendirektivet där vi från de gröna Vi fick en kort rapport om Länsstyrelsens roll när den nya pandemilagen träder i kraft. Ny pandemilag, Folkhälsomyndighetens nationella råd och Region Skånes skärpta råd Det skriver RF i det remissvar gällande förslag till nya föreskrifter och  sammankomster med stöd i pandemilagen. Bland annat föreslogs en särskild regel för motionslopp och liknande idrottstävlingar. Här är SOFT:s remissvar. månader, till 30 januari nästa år, och skickar därför ut förslaget på remiss.

NYHET: PANDEMILAG på remiss! Utkast på Pandemilag för cov*d-19… 29 dec 2020 KB påpekade i sitt remissvar att biblioteken har en särskilt viktig demokratisk funktion, något som regeringen tar fasta på.