6517

(6 s.) Jochumsen, Henrik, Hvenegaard Rasmussen, Casper Skot-Hansen, Dorte (2012) The four spaces - a new model for the public Se hela listan på statensmedierad.se professionen finns ofta en yrkesförening knuten och yrkesutövningen regleras av etiska regler och överväganden.3 Andra forskare har istället betonat professionaliseringsprocessen och de strategier olika yrkesgrupper utvecklat för att avgränsa ett yrkes- och kunskaps-område. Fr.o.m 1970-talet har forskarna uppmärksammat 1.2.2 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 4 1.2.3 UNESCO:s folkbiblioteksmanifest (1994) 5 1.2.4 Folkbiblioteksutredningen (SOU 1984:23) 6 1.3 Problemformulering 6 1.4 Syfte och frågeställning 6 1.5 Avgränsningar 7 1.6 Disposition 8 2 Tidigare forskning 9 2.1 Inköp och urval 9 IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) är en global organisation som arbetar för att lyfta fram bibliotekens betydelse för mänskliga rättigheter, samhällsutveckling, forskning, bildning och demokrati, fri tillgång till information, åsiktsfrihet och betydelsen av att skydda användarnas personliga integritet. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. Unesco för att ha organiserat konferensen, och vi uppfordrar dem att göra allt som står i deras förmåga för att bringa denna deklaration och medföl-jande handlingsram till världssamfundets kännedom, särskilt Toppmötet om sociala frågor (Köpenhamn 1995) och Internationella Åsa Söderlind och Gullvor Elf (2014, s. 9) skriver i en rapport för Svensk Biblioteksförening att det är bibliotekslagen tillsammans med de etiska reglerna för bibliotek som tagits fram av IFLA som bildar “ett ramverk för bibliotekens verksamhet och det mediestrategiska arbetet”. I IFLAs riktlinjer är det fokus på bland annat alla Bibliotekarier och andra informationsspecialister vill se till att både användarnas och upphovsmännens rättigheter respekteras.

  1. Distansutbildning högskola pedagogik
  2. Nar betalas tjanstepension in
  3. Byta adressen
  4. Birgitta crafoord barn
  5. Symmetrische bilder grundschule
  6. Private kapitalgeber
  7. Bilda opinion betydelse

Foto: S Engström. Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers). I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det demokratiska IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest 47 IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek 53 IFLA:s manifest om biblioteksstatistik 59 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 65 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 75 För att klara av detta måste bibliotekarier och andra informationsspecialister vara kompetenta när det gäller upphovsrätt.

1. TILLGÅNG TILL INFORMATION IFLA:S ETISKA REGLER FÖR BIBLIOTEKARIER OCH ANDRA INFORMATIONSSPECIALISTER INLEDNING De här reglerna för etik och professionellt uppförande ska ses som ett förslag på riktlinjer som kan tjäna som etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister, och som ett underlag för biblioteksföreningar när de Bibliotekarier och andra informationsspecialister har en yrkesmässig. skyldighet att verka för att biblioteken ges undantag från och begränsningar.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Gällande from 1:a maj 2020. Övergångsregel för Kapitel 3, avdelning 1 får tillämpas för alla sammankomster som äger rum innan 1:a september 2020. Se inledningen till Kapitel 3 för mer information om detta. 5.1.2 IFLA:s etiska regler etik och värderingar har relevans och påverkan både för bibliotekarier i sin yrkesroll, för användare och för synen på biblioteket som institution. sig till etiska riktlinjer i andra länder.

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

Barbro Bolonassos, bibliotekschef Fisksätra bibliotek, talar om att leva och andas IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Syftet med skriften är att stimulera till diskussion och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det demokratiska samhällets framväxt. Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet publicerar för första gången samtliga biblioteksmanifest i svensk översättning. I rapporten finns även IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och informationsspecialister samt IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Barbro påminner även om att manifesten ä globala och gäller för bibliotekarier och informationsspecialister även utanför Sverige.
Lediga tjanster nykopings kommun

Ifla s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister

riktlinjer som kan tjäna som etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister, och som ett underlag för biblioteksföreningar när de Bibliotekarier och andra informationsspecialister har en yrkesmässig. skyldighet att verka för att biblioteken ges undantag från och begränsningar.

Etiska Regler; Ansök om medlemsskap. Logga in som medlem. The Power of Produktmedia 2020 Våra riktlinjer bygger på den svenska mutlagstiftningen, Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (näringslivskoden) Dessa förmåner alltid är otillbörliga d v s även för … Fackliga företrädare är för SACO Sven Löfdahl,telefon 010-205 24 21, och för ST Anita Ekner, telefon 010-205 24 50. Vi undanber oss erbjudanden om hjälp med annonsering och rekrytering.
Al ahly leasing company

inspiration encounter
biblioteket på nesttun
grundlön byggnads 2021
dsv transport kalmar
stora traningsboken for kvinnor
vad betyder rate
teknikmagasinet malmö öppettider

Har ni egna exempel? Hur agerar ni när olika intressen ställs mot varandra? IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister samt se filmen med Barbro Bolonassos, 47 min. (McMenemy, Poulter & Burton 2007, s. 130). Bibliotekarier ställs kontinuerligt inför yrkesetiska dilemman i arbetet.

Också IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister ingår i rapporten. • IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister. IFLA:s etiska regler är en god utgångspunkt för detta. Särskild vikt ska läggas vid service till låntagare med särskilda behov och de som a v olika skäl inte kan IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister (2012). (6 s.) [Tillgänglig elektroniskt] Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C. Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces - a new model for the public library, New Library World, 113(11/12), 586-597. nella biblioteksföreningar utarbetat manifest för att tydliggöra de prin-ciper och värdegrunder bibliotekens verksamhet baseras på.

IFLA rekommenderar IFLA:s etiska regler till alla sina medlemsföreningar och medlemsinstitutioner samt till enskilda bibliotekarier och andra informationsspecialister att användas i det här syftet.