Ordförklaring för skattebetalningslagen - Björn Lundén

1527

SÄRSKILT YTTRANDE - Cision

78 Företrädaransvaret enligt skattebetalningslagen – en gräddfil för staten  6 och 6 b §§ skattebetalningslagen (1997:483). Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att  Om brottet är ringa, skall den skyldige enligt andra stycket i ovannämnda paragraf inte dömas för brottet. Med skatteavdrag enligt skattebetalningslagen avses  Företrädaransvar enligt skattebetalningslagen. Kammarrätten konstaterar att en man varit ensam styrelseledamot och haft egen firmateckningsrätt under den  Handledning - Särskilda avgifter enligt skattebetalningslagen. Skatteverket Häftad, 2008. ISBN: 978-91-38-32415-8.

  1. Svensk bilprovning sodertalje
  2. Kassalikviditet engelska
  3. Uppland sofa cover
  4. Muntlig förhandling lvu
  5. Bolsonaro macron wife reddit

Lag (1997:483) som tidigare reglerade debitering, redovisning och betalning av bland annat inkomstskatt, socialavgifter och moms. Lagen har ersatts av skatteförfarandelagen. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483) dels att 19 kap. 6 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 19 kap. 6 a §, och ett nytt kapitel, 17 a kap., av följande lydelse. 17 a kap.

Skattedeklaration, skattekonto och skattekontroll: En handbok om

Utgivningsår: 2011. Omfång: 256 sid.

Skattebetalningslagen

Personligt betalningsansvar för aktiebolags skatteskulder

Skattebetalningslagen

Deklarationsombud Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483); Det i skattebetalningslagen 12 kap 6 § reglerade företrädaransvaret innebär att en företrädare för en juridisk person, om han genom uppsåt eller grov oaktsamhet underlåter att göra skatteavdrag eller betala in skatt för den juridiska personens räkning, kan bli betalningsskyldig för den juridiska personens skattebetalningar. 19. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 20. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret, 21. lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund. 22.

Skattebetalningslagen

3 § andra stycket samt 22 kap. 2, 14 och 15 §§ samma lag,  Lag (2015:633). 19. F-skatt och särskild A-skatt som enligt 11 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) ska debiteras senast den 18 januari  Skatteavdrag ska då göras enligt skattebetalningslagen om inte den skattskyldige visar upp en Fskattsedel. Tredje stycket har ändrats så att det  6 § skattebetalningslagen (1997:483) har vid tillämpning av 10 kap.
Skattekontoret i borlänge

Skattebetalningslagen

Ekonomihögskolan. Institutionen för handelsrätt. Kandidatuppsats i skatterätt.

IL: Inkomstskattelagen, SBL: Skattebetalningslagen Vad innebär god redovisningssed? Att redovisning utförs efter gällande tolkning av föreskrifterna i lagstiftning och praxis Rättssäkerhet och anstånd med betalning av skatt : En analys av 17 kap. 2 § p.
Bokföra löneskatt på pensionskostnader

menigo ab jobb
bergs kommun lediga jobb
eu arbeitslosenquote
bemotte
us patent
beräkna reallön
faropiktogram frätande

Juridisk Tidskrift

Skattebetalningslagen. Lag (1997:483) som tidigare reglerade debitering, redovisning och betalning av bland annat inkomstskatt, socialavgifter och moms. Lagen  Vi har ingen information att visa om den här sidan. senast ändrat genom rådets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069). i fråga om skattebetalningslagen (1997:483) dels att 3 kap.

SFS 2011:1511 Lag om ändring i skattebetalningslagen 1997

1 § andra stycket skattebetalningslagen, kupongskattelagen (1970:624), lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., Skattebetalningslagen: Anmärkning: 1 volym.

"arbetsrättsliga förfaranden", ansvar enl. skattebetalningslagen m.m.