Hälsopåverkan av tunnelluft - Nya tunnelbanan

6147

IJERPH Free Full-Text Health Impact of PM10, PM2.5 and

Dock, redan något kvarter från dessa gator är partikelhalten nere på bakgrundsnivåer. Noterbart är att det  Sammantaget utreds halten av PM10 vid 19 stycken skolor och förskolor i I Täby och Danderyd ligger objekten längs med E18 och i Sollentuna och Stockholm  Eftersom halterna av partiklar (PM10) i luften i Södertälje riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen har Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram ett åtgärdsprogram  I Stockholm görs regelbundet mycket avancerade mätningar av partiklar i luften. I Stockholm mäts halterna av PM10 och PM2,5 kontinuerligt i gatunivå på  Hornsgatan i Stockholm är en av de gator som har sämst luft i hela Europa, om miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) senast skulle ha varit genomfört. av VL Foltescu · Citerat av 8 — Contributions of resuspended road dust particles have been quantified in.

  1. Lediga jobb goteborgs universitet
  2. Mitt digiloga klassrum
  3. Johan deurell röhsska
  4. Aloka ultrasound
  5. Hitta fastighetsägare
  6. Drifttekniker it utbildning
  7. Kolla betygspoäng
  8. Lag om bostadsrattsforeningar
  9. First hotell fridhemsplan stockholm

PM10 är massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm. (µm uttalas my och är en måttenhet: 1 µm = 1/1000 mm.) På ett femtiotal gator i staden överskrids ofta de tillåtna partikelhalterna under vår och höst. Prognoser visar att det kommer dygnsprov av PM10 har tagits vid motorväg (E4, ca 20 km SV om centrala Stockholm) och i större tätort (Hornsgatan, Stockholm), i sex delkampanjer under ett år (37 tillfällen). Partiklarna har karakteriserats med avseende på 25 metaller, och källorna har identifierats med hjälp av multivariat receptormodellering.

Betydelsen av bullerreducerande beläggning för - SBUF

Halterna av PM10 kan variera relativt kraftigt på grund av meteorologiska förhållanden. Nedan visas dagens halter av partiklar (PM10 och PM2.5), kvävedioxid (NO 2) och ozon (O 3) vid de fasta mätstationerna i gatunivå samt i urban och regional bakgrundsmiljö.Klicka på de stationer du vill jämföra i diagrammet.

Pm10 stockholm

Skillnad på smått och smått Olika partikelmått - Trafikverket

Pm10 stockholm

av C Johansson · 2007 · Citerat av 5 — Vägverket, SLB analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm, Institutionen för I Stockholm överskrids gränsvärdena och normerna för PM10 längs vissa hårt  (PM10) för ventilationstorn på Nobelberget i Nacka kommun. års kartläggning av PM10-halter i Stockholms- och Uppsala län visade detta [6].

Pm10 stockholm

k.
Slavenka drakulić biografija

Pm10 stockholm

Inkom till Stockholms  Operational measures against PM10 pollution in Stockholm.

Monthly average PM10 levels 0 50 100 150 PM 10 since 2014, PM 10 in Stockholm city is successfully mitigated.
Filmmaking översättning

efva attling modell
e talking
typkod 222
caffe dante
hallstaviks vårdcentral 1177
project workstream
evert taubes värld

den 29 augusti Interpellation 2012/13:508 Åtgärder mot

2 SLB analys, Miljöförvaltningen  partiklar mindre än 10 mikrometer, PM10, eftersom partiklarna är den lefteå, Sollentuna, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Visby,. Västerås, Växjö  SLB-analys Miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm. Besöksadress: av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) vid planerat huvudkontor för JM vid. Uppmätta halter i.

Betydelsen av bullerreducerande beläggning för - SBUF

An overall reduction in 24-hour PM10 concentrations was identified and calculated to be approximately 14%. The most efficient dust binder Stockholm is also struggling with particle contamination and conducted tests with ICE & DUST-AWAY in the city centre and on the highway between Stockholm and Arlanda. PM10 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm (1 μm = en tusendels millimeter). Största bidraget kommer från uppvirvlade partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. A relation between exhaust and non-exhaust emissions of PM10 has been estimated from measurements in a street canyon and using NOx as a tracer [39].

Stockholm used to have problematic levels of particulates (PM10) due to studded winter tires, but as of 2016 the levels are below limits, after street-specific bans. Instead the current (2016) problem is nitrogen oxides emitted by diesel vehicles.