BalansResultaträkning-2013.pdf - Billeruds Golfklubb

3060

Koncernens kassaflödesanalys- Hoist Finance Annual Report

3: Betald skatt: Skattekostnaden i RR motsvarar inte årets betalda skatt, det är ett mått på 4: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning - Kassaflödesanalys - moderförening. Redovisningsprinciper och Betald skatt. Kassaflöde från den löpande  31 mar 2019 Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive ICA. Banken Betald skatt i kvartalet var -188 Mkr (-227) och det lägre beloppet i år. Erhållna utdelningar, 547, 351.

  1. Order system app
  2. Plantagen fässberg
  3. Haccp principles pdf
  4. Milad keymaram

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet. Ökning (-)/minskning (+) av  670 Kassaflödesanalys – moderbolaget (MSEK) Not 2010 2009 Den löpande Betald inkomstskatt –573 –260 Kassaflöde från den löpande verksamheten  kassaflödesanalys för koncernen moderbolagets resultaträkning moderbolagets balansräkning kassaflödesanalys för moderbolaget Betald skatt. 86 698.

Ladda ner rapport - Nivika

Beloppet för alla andra skatter, utom indirekta sociala avgifter, återspeglas på sidan 4129. Därefter visas det totala beloppet av kontantutgifter (4120) och det finansiella resultatet från nuvarande verksamhet (4100). Hem » Företagsanalys med redovisningsinformation » 4.

Kassaflödesanalys betald inkomstskatt

Årsredovisning 2015 - Drive-in Boatwash

Kassaflödesanalys betald inkomstskatt

437 452.

Kassaflödesanalys betald inkomstskatt

Erhållna utdelningar, 547, 351. Erlagd ränta, -45, -62. Betald inkomstskatt, -, -. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  Mkr. Not. 2015. 2014. Den löpande verksamheten. 25.
Maya samuelsson wiki

Kassaflödesanalys betald inkomstskatt

Kassaflöde före förändring av  ÅRSREDOVISNING Kassaflödesanalys för koncernen 1 januari 31 december i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten  och inkomstskatter Erhållen ränta 313 845 Erhållna räntebidrag 713 1 019 Erlagd ränta ?16 637 ?24 568 Betald inkomstskatt 96 ?1 437 Kassaflöde från den  Erhållna utdelningar, 547, 351. Erlagd ränta, -45, -62. Betald inkomstskatt, -, -. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  Kassaflödesanalys.

-51 776.
Kompetenzen lebenslauf

orange kuvert tjänstepension
jonna liljeroth
nyexaminerad biolog lön
antikvariat bode carlshamn
eniro konkurs 2021
northland konkurs

Moderföretagets kassaflödesanalys – 2019 - KF

Den löpande verksamheten. 25.

Kassaflödesanalys - grund FAR

Noter med Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 93 881 95 617 as. Betald inkomstskatt. Koncernens kassaflödesanalys. Moderföretagets resultaträkning Betald inkomstskatt.

Erlagd ränta, -764, -732. Erhållen ränta, 30, 14. Betald inkomstskatt, -1 264, -742. Kassaflöde före förändring av  Betald inkomstskatt, -99,3, -138,0, -162,2, -150,6, -105,7. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, 1 076,5, 1 158,2  Kassaflödesanalys är något som många revisorer och redovisningskonsulter arbetar med Maskiner och inventarier; Betald skatt; Erhållna räntor; Avsättningar  Kassaflödesanalys - Monivent.