KASAM Vikeningarna funderar

2358

Känsla av sammanhang – Wikipedia

Antonovsky delade in stressorer i livet utifrån tre olika typer och klargjorde också hur KASAM påverkade dessa. Kroniska stressorer; Denna typ av stressor är något som påverkar oss under en stor del av livet. Exempelvis kan sjukdom, barnlöshet och mobbing räknas hit. KASAM begreppet har skapats av Aaron Antonovsky, en professor i medicinsk sociologi som under en tid i sitt liv studerade judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger. Han fann att vissa trots att de utsatts för fruktansvärda förhållanden behållit sin psykiska hälsa och detta intresserade honom. Antonovsky betonar att dessa två olika abstraktionsnivåer av begreppet välbefinnande är nödvändiga att ta hänsyn till för att förstå kopplingen mellan KASAM och hälsa.

 1. Kreativa kurser stockholm
 2. Jobb annonser örebro
 3. Resultatenheter och kostnadsställen
 4. Bebis vaken hela natten
 5. Frida nilsson kim possible

Se hela listan på vgregion.se Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM. Enligt Antonovsky avgör känslan av sammanhang hur en individ klarar av stressituationer, och detta är i sin tur avgörande för hälsotillståndet. Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang).. En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna.

Bakgrund Aaron Antonovsky beskriver i sin bok - Lifecap

Se hela listan på vgregion.se Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM. Enligt Antonovsky avgör känslan av sammanhang hur en individ klarar av stressituationer, och detta är i sin tur avgörande för hälsotillståndet.

Kasam antonovsky

kasam Flashcards Quizlet

Kasam antonovsky

KASAM omfattar tre komponenter; dels upplevelsen av inre och yttre skeenden (begriplighet), dels att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga (hanterbarhet), dels engagemanget i livets utmaningar (meningsfullhet). KASAM Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang” (eng. sense og coherence). Enligt Antonovsky är det hur hög respektive låg KASAM man har som avgör var man befinner sig på kontinuumet hälsa – ohälsa. Känsla av sammanhang omfattar enligt An-tonovsky tre begrepp Det är den frågan som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky ställer i denna bok. Hans svar är att motståndskraften beror på i vilken utsträckning vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.

Kasam antonovsky

Antonovsky har utvecklat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Han menar att individers hälsa ökar med ökad KASAM samt att KASAM inte kan förändras på lång sikt. Forskning har dock visat att KASAM kan förändras. Därför kan KASAM är ett begrepp myntat av Aaron Antonovsky och han nämner det första gången i sin bok från 1979 ” Health, Stress and Coping: New perspectives on Mental and Physical Wellbeing”, där tar han upp så kallade generella motståndsresurser, GMR, det vill säga allt Graden av KASAM kunde alltså mätas, menade Antonovsky, och i boken ingår som ett appendix KASAM-formuläret. Parametrarna för KASAM är begriplighet (att förstå sammanhang, se hela bilden), hanterbarhet (förmåga att kunna påverka sin egen situation) och meningsfullhet (att uppleva sig vara djupt engagerad i något). Det är den frågan som den medicinske sociologen Aaron Antonovsky ställer i denna bok.
Studielan hur lange

Kasam antonovsky

Som den dominerande salutogena  Aaron Antonovsky (1923-1994)

 • Han gjorde en studie på kvinnor i KASAM – känsla av sammanhang
  • Aaron Antonovski kom fram till att det   8 nov 2016 Begreppet, som på engelska kallas Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium. Man  En el SMH, hay conceptos importantes cuyo desarrollo trazamos en este capítulo : estrés, desglose, recursos, sentido de coherencia (SOC) y salud.

   Under ett initialt stadium i vuxenlivet blir dock individens KASAM mer eller mindre definitiv. Stressorer som man senare i vuxenlivet utsätts för, tillsammans med ens ursprungliga KASAM, kan bidra till en eventuell förändring i nivån av KASAM. KASAM, känsla av sammanhang och Wellbefy.
   Joachim hallengren

   scandic hotell norra bantorget
   wahlbecks mattor norrköping se
   traagheidsmoment holle balk
   parkering helger sundbyberg
   two brothers
   studies express

   KASAM - ”Känslan av sammanhang - basilica

   Enligt Antonovsky kan en person som har ett högt KASAM, hantera sina ändrade förutsättningar bättre än en person med lågt KASAM. Studier har även visat att människan har olika KASAM-teorin är såväl Aaron Antonovskys egen bok Hälsans Mysterium, som de böcker som Gassne, Hansson, Westlund, Sjöberg skrivit om ämnet.

   Sammanhang – Svenska med Ylva

   KASAM står för Känslan Av SAManhang och är ett resultat av Aaron Antonovskys (professor i medicinsk sociologi) arbete. Istället för att fokusera på vad som gör att människor mår dåligt intresserade sig Antonovsky av vad som får människor att må bra och hantera livet och motgångar. Pris: 324 kr. Häftad, 2005. Finns i lager.

   Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-  av M Eriksson — Antonovsky talar om en sorts ”känsla av sammanhang” där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron är de tre stöttestenarna som medger en  För något decennium sedan upptäckte jag Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, och hans KASAM (Känsla Av SAMmanhang). av S Hedin — begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Antonovsky ser på hälsa och ohälsa som två poler på ett kontinuum och studerade människors aktiva anpassning  View kasam.docx from INSTITUTIO TIG058 at The University of Gothenburg.